Gemeenten helpen mensen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Zo ook mensen met dementie. De ondersteuning is geregeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De gemeente bepaalt of u ondersteuning krijgt en welke vorm van ondersteuning u nodig heeft. 

Praktische hulp die gemeente Lisse kan bieden:

 • huishoudelijke hulp
 • hulpmiddelen
 • dagbesteding
 • maaltijdservice
 • ondersteuning van mantelzorgers
 • aanpassingen woning
 • vervoersvoorzieningen

Meer infomatie

Wilt u meer informatie over bovenstaande onderwerpen? Zie Zo lang mogelijk thuis.
Wilt u weten met welke regelingen gemeente Lisse u kan ondersteunen? Neem contact op met Lokaal Loket Lisse.

Lokaal Loket Lisse

Tip

 • Sommige regelingen zijn ingewikkeld. Vraag net zo lang door tot u het precies begrepen heeft. Maak ook aantekeningen, met name van genoemde bedragen, instanties, contactpersonen, telefoonnummers en websites.

 

over de Wmo

Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat zowel om mensen met dementie, als om vrijwilligers en mantelzorgers.

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Deze ondersteuning wordt geregeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente bepaalt of u ondersteuning krijgt en welke vormen van ondersteuning u nodig heeft.

Indien u in aanmerking komt voor hulp uit de Wmo, zijn er twee mogelijkheden om de ondersteuning te regelen:

 • persoonsgebonden budget (pgb)
  • een pgb is een bedrag waarmee u zelf de ondersteuning kunt inkopen bij wie u maar wilt
 • zorg in natura
  • u laat de inkoop van ondersteuning en het bijbehorende regelwerk over aan de gemeente