Mensen met dementie kunnen na verloop van tijd niet meer zelf autorijden of fietsen. Ook het openbaar vervoer is op een gegeven moment geen optie meer.

Als eigen vervoer en openbaar vervoer geen optie meer zijn, kunnen mensen met dementie gebruikmaken van ander vervoer.

In de regio:

  • regiotaxi (collectief vervoer)
  • (rolstoel)taxi (individueel vervoer)
  • scootmobiel of driewielfiets

Buiten de regio:

Neem contact op met Lokaal Loket Lisse om na te gaan wat de beste opties zijn en in hoeverre de gemeente hieraan bijdraagt, zie Wmo. Neem ook contact op met uw zorgverzekeraar om mogelijkheden en vergoedingen door te nemen.

 


Lokaal Loket Lisse


 

terug naar Zo lang mogelijk thuis