Vervangende zorg (ook wel respijtzorg genoemd) betekent op afspraak logeren in een zorgcentrum of verpleeghuis. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de ernst van de problematiek.

Vervangende zorg is vooral bedoeld ter ontlasting van de mantelzorger. Deze vorm van opvang kan worden aangevraagd voor een periode van maximaal zes weken.

Vervangende zorg kan mogelijk worden vergoed door:

  • gemeente Lisse (Wmo)
  • Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in het kader van Wet langdurige zorg
  • een zorgverzekeraar (indien aanvullend verzekerd)

Mogelijk kunt u ook gebruikmaken van PGB (persoonsgebonden budget).

 


Rustoord DSV verzorgd leven

  • Rustoordlaan 1   2161 GC  Lisse
  • (0252) 417 050

Berkhout   Marente

  • Berkhoutlaan 15   2161 EL  Lisse
  • 071 409 33 33

terug naar Zo lang mogelijk thuis