Wat is het verschil tussen vergeetachtigheid en dementie?

“Vergeetachtigheid komt veel voor en kan verschillende oorzaken hebben, zoals stress of vermoeidheid, maar ook neemt de geheugenfunctie af met de leeftijd. Je spreekt dan echter niet van dementie. Vergeetachtigheid kan daarentegen wel een eerste stap zijn naar dementie. Van dementie is pas sprake als meerdere denkfuncties zijn aangetast en je daardoor wordt beperkt in het dagelijks functioneren. Behalve vergeetachtigheid hebben mensen moeite met oriëntatie, taal of handelingen, zoals koffiezetten of de telefoon bedienen.”

 

Hoe groot is de kans op dementie?

“Eén op de vijf mensen krijgt een vorm van dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer het meeste voorkomt (zeventig procent). Momenteel telt Nederland 256.000 mensen met dementie. Hoe ouder je wordt, hoe groter de kans op dementie. Zo heeft maar liefst 40 procent van de mensen die ouder zijn dan negentig jaar een vorm van dementie. Verder spelen erfelijke factoren en schade aan haarvaten, bijvoorbeeld als gevolg van hoge bloeddruk, een belangrijke rol bij het ontstaan van dementie.”

 

Hoe kun je als partner en/of familie het beste omgaan met iemand die dementie heeft?

“Iemand die dementie heeft, verliest de grip op de omgeving. Hier worden mensen onzeker van waardoor ze zich vaak buitengesloten voelen. Het is belangrijk om aan te sluiten bij de veranderende beleving. Zorg voor een vaste dagindeling, maak gebruik van een kalender en spreek duidelijk en rustig.

 

Is het mogelijk om van dementie te genezen?

Voor de meeste vormen van dementie bestaat geen behandeling. Wel kunnen medicijnen helpen om ziekteverschijnselen te verminderen en om bijkomende symptomen te bestrijden. Er wordt wel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar eventuele genezing. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het vroeg(er) kunnen stellen van de diagnose.