Dementie is de verzamelnaam voor verschillende hersenaandoeningen. Er zijn vele vormen van dementie. De bekendste en meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer.

Alle vormen van dementie hebben met elkaar gemeen dat er door veranderingen in de hersenen bepaalde hersencellen niet goed meer functioneren. Uiteindelijk sterven deze cellen af. Als gevolg daarvan ontstaan uiteenlopende klachten en symptomen. Hierdoor raken mensen met dementie uiteindelijk volledig afhankelijk van de zorg van anderen. Bij sommige mensen verloopt de achteruitgang heel snel, terwijl anderen nog jarenlang een relatief gewoon leven kunnen leiden.

vergeetachtigheid
Vergeetachtigheid en dementie zijn niet hetzelfde. Vergeetachtigheid kan een onschuldig verschijnsel zijn waarbij iemand zich tijdelijk iets niet kan herinneren. Bij dementie is de informatie niet meer toegankelijk en lijkt het alsof deze voorgoed is verdwenen. De meest voorkomende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie.

ziekteverloop
In het begin van de ziekte vallen meestal de geheugenstoornissen op. Later krijgt de persoon met dementie problemen met denken, taal en praktische vaardigheden. Ook kan dementie veranderingen in karakter en gedrag veroorzaken. Naarmate de ziekte vordert, verliest iemand met dementie steeds meer de regie over zijn eigen leven.

groeiend probleem
Nederland telt op dit moment ruim 260.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing en het ouder worden van de bevolking stijgt dit aantal explosief: in 2040 zullen ruim 400.000 mensen lijden aan een vorm van dementie.

Meer informatie of behoefte om te praten?