Een Ontmoetingscentum Dementie (OCD) is een groepsvoorziening voor thuiswonende mensen met beginnende tot matige dementie én hun mantelzorgers.

OCD

Doel van een OCD is om mensen met dementie zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Een OCD richt zich op mensen met geheugenproblemen én hun partner. Aan mensen met (beginnende) dementie worden passende activiteiten aangeboden. Mantelzorgers kunnen deelnemen aan groepsgesprekken. 

OCD Plus

Een OCD Plus is een ontmoetingscentrum met voorzieningen voor mensen met een ernstige mate van dementie.

Indicatie

Voor beide vormen van opvang is een indicatie vereist:

  • vanuit de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), via de gemeente of
  • vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) via de zorgverzekeringswet

Uw indicatie bepaalt bij welke organisatie u terechtkunt.

 


 

OCD Activite Voorhout

  • Agneshove 81, Voorhout
  • 06 10 41 72 79

 


 

OCD de Bollenstroom Hillegom

  • Monseigneur van Leeuwenlaan 3, Hillegom
  • 023 8 918 918

 


 

OCD Plus Berkhout   Marente

  • Berkhoutlaan 15, Lisse
  • 071 409 33 33

 


terug naar Zo lang mogelijk thuis