In Lisse (ca. 22.600 inwoners) wonen ca. 450 mensen met dementie. De komende jaren zal het aantal mensen met dementie geleidelijk groeien naar ca. 900 inwoners. Dan lijdt dus ca. 1 op de 25 inwoners aan een vorm van dementie. In Nederland overlijdt ca. één op de vijf mensen aan dementie.

Geleidelijk erkennen beleidsmakers dat dementie een groeiend maatschappelijk probleem is dat op lokaal niveau veel meer aandacht verdient. Aan de ziekte kunnen we niets veranderen, maar aan de manier waarop we er in Lisse mee omgaan wel. 


Gemeente Lisse dementievriendelijk

De gemeente wil dat het toenemende aantal mensen met (beginnende) dementie zo goed mogelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving. Hiervoor is betrokkenheid nodig van iedereen die te maken heeft of te maken krijgt met dementie. Niet alleen van familie en vrienden van mensen met dementie, maar ook van winkeliers en andere ondernemers, sportclubs, bibliotheken, culturele instellingen, politie, brandweer en scholen. Als iedereen in Lisse beseft wat dementie is en hoe je er het beste mee om kunt gaan, wordt Lisse een betere leefomgeving voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.
 

Werkgroep Dementievriendelijk Lisse

Op initiatief van Alzheimer Nederland en Gemeente Lisse is in de loop van 2015 een aantal vrijwilligers gestart met Werkgroep Dementievriendelijk Lisse. De werkgroep heeft als doel de gemeente Lisse zo leefbaar mogelijk te maken voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

enkele initiatieven
• het complete aanbod van zorgaanbieders inzichtelijk maken voor mantelzorgers en zorgprofessionals
• mensen waarbij mogelijk sprake is van beginnende dementie eerder signaleren
• scholieren informeren over dementie, zodat zij begrip tonen voor ouderen met afwijkend gedrag
• mantelzorgers informeren over lokale en regionale gemaksdiensten

samenstelling werkgroep
Werkgroep Dementievriendelijk Lisse bestaat thans uit:
Yvonne Martens, Coby Tijssen, Corinne van Rooijen, Gerrit te Beest, Jan Paul Geerts, Monique de Rooij, Hanneke Kortekaas, Erwin Roks.
Wilt u in contact komen met de werkgroep? Stuur een mail naar werkgroep@dementie-lisse.nl


dementie-lisse.nl

Deze website is een initiatief van Impactory, waarvan ex-werkgroeplid Henk Westerhuis eigenaar is. De website beoogt het volgende voor Lisse te bieden:
• inzicht in zorgmogelijkheden tijdens elke fase van dementie
• mensen motiveren om bij twijfel over dementie (‘niet-pluisgevoel’) naar de huisarts te gaan
• dementie in Lisse met elkaar beter bespreekbaar en leefbaar te maken

redactioneel
We streven er naar dat elke inwoner van Lisse binnen 1 minuut een passend antwoord kan vinden op elke vraag over dementie in Lisse.
• Heeft u tips voor de agenda? Mail ze door naar werkgroep@dementie-lisse.nl
• Ziet u mogelijkheden voor verbetering van de website of mist u informatie of mogelijkheden op de website? Mail uw suggesties door naar website@dementie-lisse.nl

sponsoring
Goede informatie over dementie in Lisse bespaart mantelzorgers en zorgprofessionals op jaarbasis veel tijd en energie. In 2016 heeft Impactory het initiatief genomen om vooruitlopend op budgetwerving dementie-lisse.nl te ontwikkelen.
Impactory nodigt partijen uit om de website te sponsoren. Levert u hoogwaardige producten of diensten die relevant zijn voor mensen met dementie? Wij plaatsen in ruil voor een geringe bijdrage per maand uw beeldmerk op de homepage en een annonce op de webpagina die het beste aansluit op uw expertise. Interesse? Neem contact op met website@dementie-lisse.nl

aansprakelijkheid
Hoewel alle informatie met grote zorg is samengesteld, kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website. Ook kunnen de samenstellers van de website niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit de gepubliceerde informatie.

bronnen
Voor de informatie op deze website is mede gebruikgemaakt van:
• informatiegids dementie Zuid-Holland Noord
• publicaties van Alzheimer Nederland


terug naar homepage