Voor mensen met dementie is veel hulp en zorg beschikbaar. Wie betaalt dit? En bij wie moet je aankloppen?

Alvorens zorg wordt aangeboden wordt na overleg met de cliënt en/of zijn sociale omgeving de geplande zorg vastgelegd in een zorgplan. Hoewel u in de meeste gevallen nauwelijks omkijken heeft naar de kosten, is het wel handig om te weten welke instanties verantwoordelijk zijn voor de financiering.

 • Lichte zorg  Wet maatschappelijke ondersteuning   (Wmo)
  • hulpmiddelen,
  • maaltijdverzorging of boodschappendienst
  • huishoudelijke hulp
  • woningaanpassingen
  • vervoer
  • dagbesteding en kortdurend verblijf
  • respijtzorg (tijdelijke vervanging mantelzorg)
  • indicatie benodigd via de ISD (keukentafelgesprek) (Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek www.isdbollenstreek.nl)
 • Reguliere zorg  Zorgverzekeringswet   (Zvw)
  • verpleging en verzorging in de thuissituatie (wijkverpleging), zoals hulp bij het opstaan, wassen & aankleden en/of medische verzorging
  • casemanagement
  • huisarts
  • medicijnen
  • indicatie benodigd via huisarts/wijkverpleegkundige
 • Langdurige zorg  Wet langdurige zorg   (Wlz)
  • langdurige zorg voor mensen die opgenomen zijn in een instelling
   Mensen met dementie in een instelling hebben recht op een Volledig Zorgpakket. Hierin zit alles wat nodig is, zoals verblijf, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en vervoer.
  • (zwaardere) zorg thuis
   • via een pgb (‘persoonsgebonden budget’),
   • een ‘volledig pakket thuis’ via een zorginstelling
   • een ‘modulair pakket thuis’, een combinatie van zorg door een instelling en een pgb
  •  indicatie benodigd via CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg www.ciz.nl)
  • zorg in de laatste levensfase, bedoeld om de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden
  • indicatie benodigd via huisarts

terug naar Zo lang mogelijk thuis