De laatste jaren zijn veel hulpmiddelen ontwikkeld om het leven met dementie zo makkelijk mogelijk te maken. Welke hulpmiddelen zijn handig en waar kun je ze verkrijgen.

De behoefte aan hulpmiddelen is sterk afhankelijk van de mentale en fysieke omstandigheden waarin iemand met dementie verkeert. Een aantal hulpmiddelen is voor vrijwel iedereen met dementie aan te raden.

alarmering

Wanneer u het een angstig idee vindt dat er geen hulp in de buurt is, kan personenalarmering uitkomst bieden. Met een druk op de alarmknop ontstaat direct contact met een zorgverlener.

datum-tijdaanduiding

Voor mensen met dementie wordt het steeds lastiger om de dagen uit elkaar te houden. Een systeem dat de datum en dag van de week aangeeft biedt dan uitkomst.

dagplanner

Mensen met dementie hebben behoefte aan structuur. Zij willen graag weten wat er vandaag gaat gebeuren, zonder informatie over gisteren en morgen. Een goede dagplanner biedt uitkomst.