Maakt u zich zorgen dat u te maken heeft met een beginnende vorm van dementie? Bespreek uw zorgen met uw huisarts. 

Als de huisarts na onderzoek ook dementie vermoedt, dan verwijst de huisarts vaak door naar een instantie voor geheugenscreening. Onderzoek kan plaatsvinden in het ziekenhuis (afdeling geriatrie), maar ook thuis (GGZ Rivierduinen).

Na het onderzoek wordt meestal duidelijk of er wel of geen sprake is van dementie. En zo ja, welke vorm van dementie het meest waarschijnlijk is.

De huisarts overlegt vervolgens met de cliënt: hoe verder. Zie Dementie … en nu?