Mensen die de diagnose dementie te horen hebben gekregen en hun mantelzorgers hebben meestal behoefte aan begeleiding, ondersteuning en zorg.

behoefte aan begeleiding en ondersteuning

Dementie gaat doorgaans gepaard met veel emoties. Veel mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers hebben dan baat bij individuele gesprekken. U kunt hiervoor terecht bij uw huisarts, wijkverpleegkundige of casemanager.

U kunt ook gebruikmaken van (telefonische) hulpdiensten: zie meer informatie.

 

behoefte aan zorg

Als de diagnose dementie is gesteld, dan bepaalt de huisarts in overleg met de cliënt het vervolgtraject, met als doel om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

Behoefte aan zorg is voor iedereen verschillend. De huisarts kan de cliënt voor begeleiding doorverwijzen naar een thuiszorgorganisatie. Vervolgens zal de thuiszorgorganisatie (wijkverpleegkundige of casemanager dementie) de behoefte aan zorg en hulp in kaart brengen (zorgplan).

Zie voor meer informatie over zorg en hulp in Lisse: Zo lang mogelijk thuis.