Heeft u behoefte aan meer structuur, meer begeleiding, een zinvolle invulling van de dag? Dan kunt u gebruik maken van een vorm van dagbesteding.

Een aantal organisaties biedt gestructureerde dagprogramma’s aan met gerichte begeleiding en/of behandeling. U kunt één of meer dagen per week van dagopvang gebruikmaken.

Ontmoetingscentra

Zorgboerderijen

Dagopvang

 

Indicatie

Dagbesteding kan worden gefinancierd door de gemeente. Hiervoor is een indicatie vereist vanuit de Wet Maaatschappelijke Ondersteuning (Wmo, via de gemeente).


terug naar Zo lang mogelijk thuis