“Over dementie is meer bewustzijn aan het ontstaan, maar we zijn er nog lang niet”
Weekendkrant 23-02-2018 dementie Lisse