Heeft u het gevoel dat u of een familielid van u verschijnselen toont van dementie?

Blijf niet langer rondlopen met uw zorgen, maar neem contact op met uw huisarts. Uw arts heeft veel ervaring met dementie en kent (als dat nodig is) de wegen voor nader onderzoek. Uw huisarts neemt u in vertrouwen en overlegt met u over: hoe verder.

Zie ook: